Om oss

Innherred Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning kommunalt oppgavefellesskap (Innherred IUA), er et samarbeid mellom kommunene Steinkjer, Snåsa,  Inderøy, Verdal og Levanger. ( jfr kommunelovens kapittel 19, gjeldende fra 01.01.2023 ).

Samarbeidet er etablert for å kunne ivareta kommunenes ansvar etter forurensningslovens § 7, om plikt til å unngå forurensning og pålegge tiltak.

Steinkjer kommune er vertskommune og sekretariatet er tillagt Brannvesenet Midt IKS.

Den daglige driften ivaretas av vertsbrannvesenet i samråd med det operative organet i IUA, som består av representanter fra de 2 brannvesen som dekker området. I tillegg kommer det representanter fra havnevesen, fylkesmannens miljøvernavdeling og sivilforsvaret.