Kontakt

IUA Inn-Trøndelag

Postadresse:
Postboks 2033
7707 Steinkjer

Tlf: 464 46 000

Kontakt oss på e-post:
[email protected]

Brannvesenet Midt

Besøksadresse:
Brannvesenet Midt IKS
Ølvegata 2
7715 Steinkjer

Postadresse:
Postboks 2033
7707 Steinkjer

Org.nr.: 989023578
Telefon: 464 46 000