et tre

iuait_logo

Forurensningsloven pålegger kommunene å ha en beredskap mot akutt forurensning. Et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar denne beredskaps- og aksjonsplikten.

Aktuelt

Ingen innlegg.