Kartverk

Kystverket har egen kartløsning for håndtering av oljevernaksjoner : kart.kystverket.no/beredskap

Både MRDB (sjø) og MOB-Land er en del av det nye beredskapskartet til Kystverket.

Ved å kontakte Kystverket får man tilgang på brukernavn og passord som gir mer tilgang til data i løsningen og mulighet for å legge inn påslag og andre informasjon direkte i kartet.

Kristian Julien

Rådgiver
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Miljøvernavdelingen
Tlf 74 16 81 54 / 922 60 122

www.gint.no